Gāzģenerācija

Gāzģenerācija

Kurināmā gazifikācijas procesā uz gazificējošās sprauslas vai uz gazificējošā ārdu režģa izveidojas kvēlojošas kokogles (oglītes), no kurām, ja ir ierobežota skābekļa padeve, rodas gāze, kas sajaucas ar otrreizējo gaisu, kas ieplūst no gazificējošās sprauslas vai režģa, un liesmojot sadeg tilpnes apakšējā daļā. Virs kvēlojošās masas, kur veidojas gāzes, vienlaikus žūst augšējā kurināmā kārta kā arī veidojas ūdens tvaiks un gāzes. Īsajā brīdī līdz tvaika un gāžu kondensācijai, veidojas vielas, kas bojā apkures katla korpusu - tās ir darvas un skābes. Šīs vielas, ja iedarbojas ilgstoši, saēd apkures katla kurtuves tēraudu, samazinot sienu materiāla biezumu. No tā nav iespējams izvairīties, tā ir maksa par dabas likumu pārkāpšanu, ar tiekšanos sasniegt nedabīgi augstu lietderības koeficientu cietā kurināmā dedzināšanas apkures katlos.

Čuguna gazifikācijas apkures katlu lietošanas gadījumā bez atbilstošas aizsardzības pret zemas temperatūras koroziju, katla korpuss tiks bojāts tādā pašā veidā un, visticamāk, ka vēl īsākā termiņā. Tādēļ Atmos sniedz atbildīgu paziņojumu, ka klasisko čuguna apkures katlu ilgmūžība ir ļoti relatīva, un var tikt izpirkta vienīgi uz apkures katla lietderības rēķina, t.i. kurināmā patēriņa.

Kurināmā degšanas principi klasiskajos tērauda un čuguna apkures katlos, nepieļauj augstāku efektivitāti, precīzu jaudas regulēšanu un ekoloģisku -videi draudzīgu apkuri. Tādēļ klasiskā tipa apkures katli ļoti reti tiek izmantoti rietumeiropā.

Droši vien, ka ikvienam ienāks prātā tas, ka apkures katls būtu jāizgatavo no speciāla pretkorozijas materiāla, bet jāsaprot, ka tāda apkures katla cena būtu pārāk augsta, un šādus apkures katlus ražotājam, pārdevējam būs ļoti grūti pārdot. Pircējam ir ekonomiski izdevīgāk iegūt tērauda gazificējošo apkures katlu ar 6 mm tērauda sienu biezumu un augstu lietderības k., kas ir pienācīgi un kvalitatīvi pieslēgts, nekā iegādāties divas reizes dārgāku katlu no speciāla materiāla.

Ir jāpanāk tas, lai kurtuvē izveidojas pēc iespējas mazāk darvu un skābju. Tas arī ir jāuzstāda par mērķi, nosakot gazificējošo katlu ekspluatācijas kopējos pamatprincipus:

  • Vienmēr sadedzināt tikai sausu kurināmo ar ap 20 % mitrumu,tas būtisks faktors, kura svarīgums bieži vien netiek pienācīgi novērtēts. 
  • Veikt kvalitatīvu apkures katla pieslēgšanu ar termoregulācijas ventili vai ar "Laddomat 21" - nevienā režīmā apkures katls atpakaļgaitā nedrīkst atvēsināties zemāk par 65°C, ūdens temperatūrai apkures katla izejā ir jābūt 80 - 90°C, citādi izveidosies darvas un skābes. 
  • Vidējam tērauda gazifikācijas АТМОS apkures katlu darbmūžam, ja ir veikta tā pareiza pieslēgšana ar termoregulācijas ventili vai "Laddomat 21", jāsasniedz 10 un vairāk gadi.

Atpakaļ